Provtagning

Att utföra provning på betong kan göras på lite olika sätt. Att ta ut prov på en färsk dvs en blöt betong är billigare än att borra ut en kärna ur en färdig konstruktion.

En provtagning tar knappt en timme, men att få fram en provningsrapport tar minst 28 dygn.

Varför provtagning

Vanligaste anledningen till provtagningen är att man vill veta följande:

Hållfasthet

För att få bekräftat att rätt hållfasthet uppnåtts

Luftporbildare

Normalt 4,0-6,0% beroende på ballast och förprovning.

Tempertur

På färskbetong

Konsistens

Jämförd mot beställd konsistensklass.