Formsättning & armering

Formbygget är den del som för alltid kommer att vara det synliga resultatet av gjutningen. Armeringen det som ser till att grunden klarar olika typer av belastningar och gjutningen med rätt betong för grundens förutsättningar samt efterbearbetning för att skapa en helt slät och vågrät yta vilket är en fördel för resten av byggnationen. Allt detta för att skapa en så lång livslängd som möjligt.

Formsättning

Att lägga ner lite extra "krut" på formen har visat sig vara lönande då en form som mist sin avsedda funktion får förödande konsekvenser, inte bara ekonomiskt utan också tidsmässigt. Vi lägger alltid ner tid och kraft på att formen verkligen uppnår sitt syfte.

Armering

Konstruktionsritningar som är gjorda utav en konstruktör, som i sin tur blivit godkänd ifrån det kommunala byggnadskontoret, är viktiga att följa. Armeringstyp och mängd med byglar är helt avgörande för konstruktionens livslängd. Armering är det som utgör grunden för en stabil konstruktion när man gjuter betong och används till grunder, väggar, våningsplan och tak. Stora ytor skulle ge vika om man inte använde armering i gjutningen. Armering gör betonggjutningen (grunden) dubbelt så stark.