08-410 104 44 order@gronapumpar.se

Hur vi arbetar

Gröna Pumpars handbok är grunden för hur vi arbetar inom företaget. Det säkerställer att alla arbetar på samma sätt och att alla vet vad de ska göra i olika situationer.

Säkerhet går först

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan vi upptäcka risker innan något hänt. Med hjälp av systematiken kan vi upptäcka mer av det som är viktigt för medarbetarnas hälsa och det blir tydligt vilka åtgärder som hjälper.

Ett miljötänk

Att vår verksamhet genomsyras av miljöhänsyn är för oss en självklarhet och något vi bestämde redan när vi startade 2017. Vi vill skydda naturen genom förhindra eller minimera vår verksamhets påverkan på miljön.

Gröna pumpars miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten.